Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2008

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2007

Το χωριό Πεζούλα βρίσκεται στην Λιμνη Πλαστήρα, στον Νομό Καρδίτσας